عکس های قبل و بعد از عمل زیبایی

قبل و بعد از عمل رینوپلاستی

قبل و بعد از عمل ژنیکوماستی

قبل و بعد از عمل پروتز سینه

قبل و بعد از عمل ابدومینوپلاستی

مشاوره با دکتر: ۰۹۳۹۴۲۱۶۱۹۹